Magazyn Na Szlaku

Donate Now

Magazyn Turystyczno-Krajoznawczy „Na Szlaku” jest czasopismem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

Adres Redakcji:

Redakcja magazynu *Na Szlaku*
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław

fax: +48 71-343-67-46

Redaktor naczelny, webmaster, redaktor techniczny: Piotr Dacko piotrdacko[at]wp.pl

Korekta: Dorota Dembkowska dorodem[at]wp.pl

Adres internetowy: www.na-szlaku.net

Magazyn swoją działalność rozpoczął w 1987 r. pod pieczą śp. Redaktora Naczelnego prof. zw. dr hab. Krzysztofa R. Mazurskiego (1929-2016). Na stronie internetowej magazynu zawsze można znaleźć aktualny numer czasopisma do pobrania w formacie PDF a w nim informacje na temat regionalnych atrakcji.